Партнери
    Вхід на сайт   >>
Розгорнути меню

підписати
відписати
  Головна » Наші статті » Церква і суспільство
ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ. Як Конституція стосується віруючої людини?
28 June 2013 10:19

28 червня – День Конституції України.

На перший погляд, це свято не має до Церкви прямого відношення. Однак певні статті нашої Конституції написані на основі законів духовних, тих споконвічних істин, якими дихає Церква. І хоча згідно з Конституцією Церкву відділено від держави, її неможливо відділити від життя народу, тому і для православних у цей день є над чим замислитись.

Як Конституція висвітлює питання релігії, які права за законом має віруючий громадянин, та навіщо поважати Конституцію? Про це та інше спеціально до Дня Конституції України "Православію в Україні" розповів Юрій РЕШЕТНІКОВ, радник Предстоятеля УПЦ.

***

Ю.Є.Решетніков – радник Предстоятеля Української Православної Церкви. 

У 2002-2006 рр. – член робочих груп Міністерства освіти і науки України з питань впровадження викладання курсів духовно-морального спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах, з 2007 р. – член робочої групи МОН з питань розроблення галузевого стандарту спеціальності «богослов’я». З 2008 р. – заступник голови Громадської ради при Міністерстві освіти і науки з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями. У 2009-2010 роках був головою Державного комітету у справах національностей та релігій. 

***

Релігія в законі

– Як саме Конституція України зачіпає та висвітлює питання, що стосуються релігії та віросповідування?

Мабуть, варто почати з того, що в преамбулі Конституції України законодавці заклали положення про усвідомлення своєї відповідальності перед Богом. Мені видається, що це є принципово важливим положенням, особливо з урахуванням попереднього безбожного періоду.

У статті 11 Конституції визначено обов’язок держави сприяти консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Відповідно до статті 24, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Зокрема, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками релігійних та інших переконань.

Але базовою для розбудови державно-церковних відносин в Україні, забезпеченні свободи совісті громадян є стаття 35 Конституції, яка проголошує, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від Церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Церква – держава, Церква – школа: невже немає зв’язку?

– Що Конституція говорить про свободу совісті та моралі, про такі непрості та дещо парадоксальні теми, як відокремлення Церкви від держави, Церкви від школи? Адже сьогодні Церква та держава навпаки намагаються співпрацювати.

Як вже було зазначено вище, згідно із статтею 35 Конституції України, кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Також вказана стаття визначає, що церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від Церкви.

Погоджуючись у цілому з такими визначеннями, разом із тим слід зазначити, що на сьогодні, на думку як представників релігійних спільнот України, так і експертів, вони, враховуючи розвиток нашого суспільства, його поступ від тоталітарної минувшини до демократії, потребують певної корекції.

Наприклад, видається доцільним, при збереженні загального положення про інституційне відокремлення Церкви від держави, передбачити, що ці відносини будуються на партнерських засадах, заклавши таким чином можливість співпраці між державою і Церквою в інтересах суспільства.

Також видається важливим уточнити, що саме державна система освіти є відокремленою від Церкви. Нагадаю, що положення про відокремлення школи (в самому широкому розумінні) від Церкви було закладено тоді, коли Церква практично була позбавлена права вести освітню діяльність, а поодинокі духовні навчальні заклади, що існували за радянських часів, апріорі не вважалися частиною освітнього простору держави.

Натомість зараз ми не лише спостерігаємо впевнений розвиток духовних навчальних закладів в Україні, їхню відповідність загальноприйнятим у світі стандартам освіти (звісно, що ми не говоримо про всі заклади). Але на порядку денному стоїть питання про надання релігійним організаціям права на заснування загальноосвітніх навчальних закладів, про державне визнання дипломів духовних навчальних закладів тощо. Очевидно, що це обумовлює необхідність і певних уточнень конституційних положень.

Віруючий громадянине, чи знаєш свої права?

– А які права, згідно з основним державним документом, має віруючий громадянин України?

Як вже було сказано, відповідно до статті 24, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Забороняється встановлення привілеїв чи обмежень за ознаками релігійних та інших переконань. Тобто віруючі громадяни мають у нашій державі такі ж самі права, як і будь-хто інший.

Серед них визначальне місце посідає право на свободу совісті, закріплене статтею 35 Конституції України, яке включає свободу сповідувати будь-яку релігію, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Зазначені положення набувають свого подальшого розкриття у базовому для забезпечення як особистого права на свободу совісті, так і діяльності релігійних організацій Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Що ми святкуємо?

– Останнім часом українці все частіше ганять державу, владу, а День Конституції сприймають як ще один державний вихідний день і не усвідомлюють, що святкуємо. Виникають питання: що ми взагалі святкуємо в День Конституції? І чи можливо, якщо ми змінимо своє ставлення до Конституції України, через це зміниться і наше ставлення до самої України, відродиться почуття патріотизму, яке більшість втратили?

Повністю погоджуючись із тезою про те, що Конституція є однією з найважливіших ознак держави, і відповідно, ставлення до Конституції в певному сенсі означає і ставлення до держави. Водночас хотів би зауважити, що усвідомлення цього мало б викликати і відповідне шанобливе ставлення до Конституції. Насамперед із боку представників (тим більше вищого рівня) самої держави.

На жаль, ми цього не спостерігаємо. Йдеться як про правовий нігілізм, який стає ознакою нинішнього часу, так і про неодноразові намагання або переписати Конституцію в інтересах тієї чи іншої політичної сили, або якось по-іншому змінити її, інколи навіть нехтуючи прямими конституційними нормами.

Видається, що ті застереження щодо внесення змін до Святого Письма, які містяться в кінці Книги Одкровення Святого Апостола Іоанна Богослова, в певній мірі мали б стосуватися і Конституції як Основного Закону Держави. Власне про важливість стабільної дії Конституції впродовж тривалого часу говорить успіх країн розвинутої демократії.

Очевидно, що вищевказане ставлення до Конституції з боку можновладців не надто надихає і простих громадян на повагу до Конституції. Отже, вихід один: представники влади припиняють будь-які спроби змінювати Конституцію (хоча б на років десять) і починають неухильно дотримуватися її положень. Тоді, мені видається, можна буде говорити і про шанобливе ставлення до Конституції з боку інших громадян, про ставлення до неї як до одного з оплотів і символів нашої державності.

Водночас мені видається, що у багатьох із нас почуття патріотизму, любові до нашої державності безпосередньо не пов’язано ані зі ставленням до певної владної команди, ані зі ставленням до чинного законодавства. Тобто ми є патріотами України і любимо її радше як ідею, як певну ідеальну модель, а те, що маємо нині, це скоріше поле для роботи над практичною розбудовою такої моделі.

Тому залишається побажати нашим читачам бути вдячними Богові за нашу країну і ті права і свободи, що ми в ній маємо, про які, мабуть, могли лише мріяти наші попередники в не такі вже і далекі часи. Не втрачати надії на світле майбутнє нашої держави, поважити її символи, включно з Конституцією, молитися і своєю щоденною працею з Божою допомогою кожному на своєму місці наближати це майбутнє.

Підготувала Ольга Мамона

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

«У День Конституції ми маємо згадувати Конституцію земну та Конституцію Небесну - 10 заповідей», - протоієрей Георгій Коваленко 

30 січня 1937 року було прийнято Конституцію УРСР


Код для вставки у блог / сайт

Переглянути анонс

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ. Як Конституція стосується віруючої людини?

А також, як висвітлює питання релігії, навіщо поважати основний закон та про інше розповів Юрій РЕШЕТНІКОВ, радник Предстоятеля УПЦ, екс-глава Держкомнацрелігій.Рубрики: Публікації | Церква і суспільство |

2121 переглядів / Коментарів: 1

Теги: Юрій Решетніков | церква і держава | питання релігії в Конституції | Конституція | День Конституції України |
Додати свій коментар

Версія для друкуВерсія для друку

Корисна стаття?

Ю. Є. Решетніков к. філос.

Ю. Є. Решетніков к. філос. н., проректор Київського християнського університету Всеукраїнського союзу євангельських християн-баптистів. Євангельські християни-баптисти в Україні... ========================= Я ничего не напутала? Неужели в УПЦ нет не менее достойных и грамотных ПРАВОСЛАВНЫХ людей на должность советника Предстоятеля?

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.


Попередні матеріали
Також у розділі
Найцікавіше з архівів сайтуЦікаві статті
 

Шукайте нас у соціальних мережах та приєднуйтеся!

facebook twitter

vk

раскрутка и продвижение сайтов Ми в ЖЖ:  pvu1

Add to Google - додати в iGoogle

Ми на 


Православіє в Україні

Усе про життя Української Православної Церкви

добавить на Яндекс© Усi права на матерiали, що опублiкованi на сайтi, захищенi згiдно з українським та мiжнародним законодавством про авторськi права. У разi використання текстiв з сайту в друкованих та електронних ЗМI посилання на «Православіє в Україні» обов`язкове, при використаннi матерiалiв в Iнтернетi обов`язкове гiперпосилання на 2010.orthodoxy.org.ua. Адреса електронної пошти редакцiї: info@orthodoxy.org.ua

    Рейтинг@Mail.ru